"ATEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP: 9570977110

Marynarki Polskiej 59
80-557 Gdańsk
Polska


Adres e-mail: biuro@atest.org.pl
Numer telefonu: 602886499

Podmiot wpisany do REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW pod numerem 0000173940 przez SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.


Dostępne formy płatności

Płatność on-line (za pośrednictwem Autopay S.A.)